info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Hier vindt u het privacy beleid  van www.shop4mama.nl

Ons bedrijfsadres is Kazemat 44 5509NW Veldhoven
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 17194194
Ons B.T.W.-nummer is NL229800944B01

Shop4mama.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren: om anonieme statistieken bij te houden (google analytics), het mogelijk te maken om pagina's te delen middels social media (Facebook, Twitter, etc.).
Het is noodzakelijk om cookies te accepteren om gebruik te maken van alle functionaliteiten op shop4mama.nl.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u een waarschuwing ontvangt als een cookie op uw computer zal worden geïnstalleerd. U kunt dan naar keuze de cookie accepteren of weigeren (zie het Help-menu van jouw browser). Het weigeren van cookies kan het gebruik van onze website negatief beïnvloeden.
Shop4mama  deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te 
voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Shop4mama blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Uw adres en uw e-mail adres  wordt gebruikt door de  transport bedrijven zoals Postnl en dpd om uw bestelling zsm zorgvuldig te kunnen leveren en u op de hoogte te kunnen brengen over de status van uw zending.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Shop4mama  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten  en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Shop4mama bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Shop4mama verstrekt uw gegevens niet aan derden, anders dan voor verzending van uw bestelling noodzakelijk is.
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
---------------------------------------------------------------

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons
opnemen
- Per email: shop4mama@shamanic.nl

- Per brief op dit adres: Kazemat 44 5509NW Veldhoven

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf,
kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie
ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld
hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u
alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te
informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële
telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de
website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe
doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat
geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te
gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van
de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke
gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle
informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze
informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven
vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om
eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren.
Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact
met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons
privacybeleid, neem dan contact op met ons v
ia 
shop4mama@shamanic.nl .